výtvarný folklorizmus

výtvarný folklorizmus
– odborný termín používaný v etnografii.
Výtvarný folklorizmus je metódou výtvarnej tvorby postavenej na rôznej miere výtvarných schopností jednotlivca a jeho vedomom čerpaní z overených hodnôt tradičného ľudového výtvarného umenia, jeho estetiky, výtvarných postupov a princípov kompozície založených na všeobecne zrozumiteľných, spoločensky pozitívne prijímaných a časom overených hodnotách ľudového výtvarného prejavu.