výroba zo šúpolia

výroba zo šúpolia
– špecializovaná výroba zo suchých kukuričných listov.

Jednoduché ľudové spracovanie šúpolia na suveníry, ako sú bábiky, ale i funkčné predmety, najmä na stolovanie, sa rozvinulo v ÚĽUV-e na celý rad spracovania úzko i široko stáčného kukuričného šúpolia, ktoré bolo spojené s vývojom nových techník a technilógií, aby sa zabezpečila trvácnosť i farebnosť výrobkov.

Najznámejšími sa stali šúpoľové bábiky, ktorých výrobe sa profesioálne i poloprofesionálne venuje mnoho výrobcov.

Nádoby z tenko i hrubo stáčaného šúpolia sa pletú na forme a ich výrobou sa tiež zaoberá celý rad výrobcov, tí zručnejší aj na plný úväzok alebo to majú ako živnosť.