výroba z papiera

výroba z papiera
kreatívne využitie papiera

Na papierenskú výrobu, hlavne v jej priemyselnej podobe, kedy sa stal papier všeobecne prístupný, nadväzuje aj výroba z papiera.
Vystrihovanky - dekoratívny doplnok ľudového interiéru vystrihnutý z papiera. Používal sa na výzdobu povalových hrád, stien, obrazových rámov, poličiek najmä pred Veľkou nocou, hodami a Vianocami. Vystrihovanky sa v pol. 19. stor. na severovýchodného Slov. udomácnili pravdepodobne pod poľským vplyvom. V Poľsku boli hojne rozšírené. Vystrihovanky zhotovovali najmä ženy. Najstaršie vystrihovanky sa vystrihovali do kruhov a pásov, v pol. 20. stor. aj do štvorcov. Pôvodne boli len biele, v pôvodnej farbe papiera, neskoršie sa farbili na červeno, žlto a zeleno, alebo sa použil farebný papier. Pri ich vystrihovaní sa uplatňoval geometrický, zriedkavo i rastlinný a figurálny ornament. Vystrihovanky boli jednoduché alebo zložené z viac kusov naukladaných na seba. Podobu jednoduchej vystrihovanky mali občas aj ľúbostné listy.
Papierové kvety- ďalším použitím papiera v ľudovej tvorbe boli papierové kvety- ruže, ktoré sa vyrábali naskladaním a ohýbaním rôznofarebného papiera neskôr z krepového. Zdobili sa nimi , postroje svadobného záprahu a voz pre mladých na svadbe, svadobné koláče- radostníky , obrazy svätých v kultovom kúte izby na veľké sviatky a tiež vence na hroby.
Vianočné ozdoby- tvarovanie malých bielych papierových roliek do ornamentálnych tvarov je ďalším spôsobom využitia papiera v ľudovej výrobe. Táto technika výroby závesných vianočných ozdôb si vyžaduje trpezlivosť a dovoľuje bohatú kreatívnosť tvarov.
Pozdravy - biely alebo farebný tvrdší papier je priestorom pre tvorivé aktivity v posledných desaťročiach. Výrazný podiel na rozšírení výroby papierových pozdravov majú aj výtvarníci ÚĽUV, ktorý návrhmi pozdravov pokryli požiadavky trhu na tento spôsob písomnej komunikácie aplikáciou prvkov ľudového výtvarného prejavu . V podstate ide o to, že na papier, ktorého veľkosť určuje norma poštových obálok- aplikujú výrobcovia rôzne prvky ľudového výtvarného prejavu - výšivku, čipku, textil, kožu, drôt, kresbu, slama. Okrem nápadu a technicky zručného zhotovenia si pozdravy z papiera s aplikáciou rôznych materiálov spracovaných rôznymi ľudovými výzdobnými technikami a s rôznymi námetmi či dekórom vyžadujú nájsť únosnú mieru použitia týchto výzdobných prvkov, vhodnú farebnosť a proporcionalitu. Okrem všeobecných pozdravov na každú príležitosť obľúbenými sa stali pozdravy na Vianoce, Nový rok, Veľkú noc .

Maľované salaše- betlehemské prospekty  poväčšine spájali ich tvorcovia z viacerých kusov papiera. Viac i menej talentovaní maliari-  baníci v stredoslovenských banských mestách v maľbe salašov rozvíjali tematiku klaňania pastierov Ježiškovi v Betlehéme o obrázky zo života pastierov. Maľovaný salaš, alebo pastva  bol 1 – 3 m dlhý a 10 – 20 cm vysoký pás papiera, alebo z plátna.  Zakrýval čelo dosky, kde bol rozložený figurálny betlehem. Na Vianoce sa v baníckych domácnostiach kládol do rohu izby, umiestnený bol aj v ciachovni, kde sa baníci zhromažďovali pred fáraním. Maľované salaše sú výtvarným špecifikom stredoslovenskej banskej oblasti. Ich vznik siaha do 2. polovice 19. storočia a rozvoj vrcholí v prvej polovici 20. storočia. Maľovali ich prevažne baníci v dvoch najvýznamnejších banských mestách na Slovensku, a to v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici, a v baníckych osadách na ich okolí. Maľované salaše majú súvis s maľovanými pozadiami k figurálnym betlehemom a sú doplnením a rozvinutím betlehemskej pastierskej témy, ako sa opisuje v Evanjeliu podľa Lukáša (2; 8 – 20). Maľované salaše tvoria originálny druh ľudového maliarstva čerpajúceho z reality stredného Slovenska  a stredoslovenského ovčiarstva.

Technika výroby:
lepenie, strihanie
Nástroje:
nožnice