výroba štiepaním vareného dreva

výroba štiepaním vareného dreva

Netvorí remeselnú skupinu  v pravom zmysle slova. Technike sa venovalo väčšie či menšie množstvo výrobcov, ktorí touto technikou vyrábali pre vlastné potreby a potreby bližšieho okolia hračky a obradové figúrky vtáčikov, malých škatuliek a súsekov na ukladanie drobných predmetov, amuletov, krížikov.

Výroba štiepaných vtáčikov v oblasti Tatier a na Zamagurí sa rozvíjala s turistickým ruchom v týchto regiónoch a dopytom po suvenírov z tejto oblasti. Je to archaická technika, známa u väčšiny Slovanov.

Technika výroby:
prerezávanie a skladanie, rezanie pílami, štiepanie vyvareného dreva
Nástroje:
nôž, obojručný nôž, obojručný stolec, pílka