výroba kraslíc

výroba kraslíc
– zdobenie veľkonočných vajíčok (kraslíc, písaniek).

Úspešnosť v ozdobovaní kraslíc a ich odbyt v predajniach ÚĽUV-u, ale aj na jarmokoch počas celého roka viedla k špecializovaniu sa niektorých výtvarne nadaných a zručných výrobcov na túto činnosť, ktorú vykonávajú počas celého roka. Zväčša ide o doplnkové zamestnanie popri hlavnom zamestaní alebo na dôchodku. Zdobenie vajíčok je známe predovšetkým vo východnej Európe, v západnej Európe je zriedkavejšie. V 20. storočí sa vajcia na celom území Slovenska okrem farbenia (bez ornamentálnej výzdoby) v rozličných rastlinných odvaroch (farbivo), neskôr anilínových farbách zdobili batikovaním, čiže starobylou technikou spočívajúcou v nanášaní vosku kovovou rúrkou alebo špendlíkom na vajce, ktoré sa potom farbilo a vosk sa odstránil teplom, pričom sa miesta pokryté voskom nezafarbili a vytvorili vzor; voskovaním – zafarbený vosk sa nanášal na vajíčko a vytváral reliéfny vzor (povodie Laborca); leptaním kapustnicou, octom (západné Slovensko); vyškrabovaním (roztrúsene na celom území); oblepovaním dužinou sitiny (močiarna tráva Juncus), slamou, priadzou (rozšírilo sa koncom 19. storočia z miest a kláštorov); drôtovaním (v obciach s rozšíreným drotárstvom). Špecializovaná výroba má však aj svojich prechodcov .V oblastiach so sklárňami sa robili krasalice zo skla, inde z dreva (okolie Bardejova). Podobne môžeme hovoriť o výrobe vajíčok z čokolády a medovníka.  

K pôvodným geometrickým ornamentom a zobrazeniam pracovných poľnohospodárskych nástrojov, ktorých význam bol pravdepodobne magický, probudli novšie - rastlinný a figuratívny dekor, ktorý bol ovplyvnený renesančnými a barokovými motívmi a neraz súvisel s výšivkovým ornamentom. Vyskytoval sa na leptaných a vyškrabovaných krasliciach. Mladšieho dáta je grafická výzdoba s náboženskými  nápismi („Aleluja“;„Pán vstal“) alebo  ľúbostného obsahu („Z lásky“).

Vývinom sú kraslice čoraz ozdobnejšie, do popredia sa dostáva estetický význam, čo podporuje aj výrobná špecializácia. Dnes patria kraslice nielen k príležitostnej výzdobe interiérov, ale aj k častým suvenírom zo Slovenska. 

Technika výroby:
akvarel, batikovanie, kraslice-farbenie, pastel
Výrobca:
Adamicová Božena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Adlerová Ľubica, Almáši Koreňová Zuzana, Arvaiová Oľga, Babejová Mária, Bačenková Iveta, Balaščáková Ľubov, Baňasová Ružena, Barcíková Edita, Barienčíková Katarína, Barinová Jana, Bátorová Ľudmila, Bebčáková Eva, Belokostolská Soňa, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Benčičová Johana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Benko Tunde, Berková Marta , Blaho Anton, Blahová Anna, Blatnický Ján, Bobotová Blanka, Bohovičová Ľudmila, Bojnáková Viera, Bozó Andrea Németh, Brisudová Zuzana, Brúderová Katarína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Budajová Anna, Búranová Katarína, Burdová Helena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Čalovková Ester, Časnochová Iveta, Čečkáňová Anna, Čerevka Vladimír, Čerevková Margita, Chalupková Jana, Cimbaľáková Anna, Čuchranová Jozefína, Dobrotková Gabriela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Domjánová Rozália, Dudáková Štefánia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Ďurdina Anton, majster ľudovej umeleckej výroby, Ďurdinová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Ďurovková Danica, Filová Andrea, Fuchsová Daniela, Fulierová Ľudmila, Gáborová Mária, Galisová Anna, Galovičová Margita, Gavurová Jana, Gondeková Karolína, Grancová Ľudmila, Gregor Pavol, majster ľudovej umeleckej výroby, Gulišová Alena, Halmová Renáta, Harmatová Viera, Havetta Dávid Milan, Hilková Anna, Hittmárová Jarmila, Hmirák Ivan, Homola Miroslav, Horvathová Helena, Hromníková Katarína, Hudeková Renáta, Huľová Zuzana, Hvozdík Jozef, Ištoková Bibiana, Ivančová Dana, Ivančová Dana, Jagnešáková Vlasta, Jausch Marián, Joklová Alena, Jožiová Beáta, Juričková Anna, Juričková Anna ml., Juríková Dagmar, Kališová Daniela, Kálmánová Jarmila, Kardošová Alžbeta, Kasalová Anna, Kassaiová Darina, Kočiš Michal, Kocmaníková Mária, Kohútová Helena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kollárová Anna, Konrádová Jaroslava, Korecová Viera, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Koščíková Marieta, Košičanová Mária, Kostková Miroslava, Kotianová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Krajčík Michal, Krajčovičová Anna, Krajňak Jozef, Kramaričová Helena, Kršková Mária, Kubeková Zuzana, Lederová Darina, Lehotská-Živčáková Severína, Lórántová Oľga, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Lörincz Imrich, Lörincz Martin, Lövingerová Alena, Lukáčová Anna, Majerčáková Milena, Marhavá Anna, Marková Beáta, Matiašková Gabriela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Matiašková Paulína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Matúšková Ružena , Mesárošová Marta, Mikulíková Viera, Mindeková Katarína, Mišunová Silvia, Mitošinková Ľudmila, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Mizeráková Mária, Mócová Zuzana, Mokreňová Božena, Molčanová Dana, Mrázová Anna, Müller Ondrej, Neumanová Viera, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Noga Andrej, Obrinová Viera, Oravcová Ľudmila, Orlická Anna, Orságová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Pappová Izabela, Pastrnák Milan, Pastrnaková Zuzana, Pečuková Anna, Pelechová Alena, Petrovajová Ľubov, Pieš Vít, majster ľudovej umeleckej výroby, Pihuličová Katarína, Podobná Božena Lívia, Prekalová Eva, Rambousek Jozef, Rečlová Cecília, Rečlová Juliána, Renčík Juraj, Renčíková Michaela, Renčíková Renáta, Repková Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Rolenčíková Júlia, Šalková Viera, Šimková Eva, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Šimková Margita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Šimová Bibiana, Šinglárová Veronika, Sitárová Ľudmila, Slezáková Viera, Slošiarová Jana, Šmelková Emília, Stehlíková Soňa, Sulanová Romana, Sýkorová Anna, Szomolai Tibor, Tadialová Gabriela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Ťahlová Eva, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Talajová Rozália, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Temelová Eva, Tichá Viera, Tuhý Eduard, majster ľudovej umeleckej výroby, Tyirjak Pavel, Vajdová Tatiana, Valterová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Valúchová Magdaléna, Vaňo Bohumil, Vaňová Blanka, Vaňová Mariana, Vavrová Jana, Velčík Marián, Veneniová Ivana, Viazanková Ľubov, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vlčková Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vršanská Magdaléna, Zacharová Jozefína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Závacká Anna , Zburín Ľubomír, Žilinská Magdaléna, Zsóka Štefan, Zuberská Miroslava