výroba hudobných nástrojov

výroba hudobných nástrojov
Výrobe hudobných nástrojov sa venuje viacero remeselných špecializácií popri svojej hlavnej činnosti, alebo v prípade huslí aj ako hlavnej činnosti. Okrem drevených, kostených, kovových, rohovinových nástrojov sa na Slovensku vyrábajú a používajú aj nástroje vyrobené z dvoch i viacerých druhov materiálu, a tak výrobcovia musia mať okrem hudobného nadania aj schopnosť zvládnuť výber a prípravu viacerých druhov materiálu a množstvo výrobných techník, aby vyrobili esteticky pôsobiaci, ale pritom zvukovo kvalitný nástroj.