výbava

výbava
(štafirung, rúcho, džajstra) – majetok pozostávajúci prevažne z ošatenia, bielizne, náradia, ktoré si nevesta prinášala do manželstva pre svoju osobnú potrebu.

Výbava sa menila vývojom a podľa bohatstva nevestinej rodiny. Okrem odevu uloženého v truhle (skrini) patrili k nej spravidla periny s vankúšmi a obliečkami, prípadne niektoré kusy nábytku.

Prenášanie výbavy do mužovho domu bolo súčasťou svadobného obradu. Rozsah a úroveň výbavy sa hodnotili podľa ustálených pravidiel, ktoré sa vzťahovali na počet a druh odevných súčastí, ako aj jej ďalšieho príslušenstva.

Rozšírená bola obyčaj prispieť v obci k nevestinmu svadobnému daru z každého domu (potraviny na prípravu svadby, perie, plátno a pod.). V minulosti obchádzala mladucha pred sobášom po rade všetky domy, kde jej zosýpali obilie, ktoré darovala mužovej rodine. V súčasnosti nosia príbuzní dary do jej rodiny. Ak sa zať priženil, rodina ho takisto vybavila osobnými potrebami (šaty, perina). Mužova výbava bývala skromnejšia. Po určitom časovom odstupe od svadby dostávala nevesta veno, ktoré bolo pre ňu hospodárskym prínosom a základom individuálneho vlastníctva v mužovej rodine.