vrša

vrša

(vrška, koš, klonka, zvršek, baňa) – jednoduchý rybársky pletený nástroj na chytanie rýb.

Vrša patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie rybárske nástroje na svete, známe všade tam, kde sa vyskytovalo rybárstvo či už riečne (sladkovodné), alebo morské.
Išlo o valec upletený z prútia (najčastejšie vŕbového), na jednej strane otvorený a vystužený silnejším prútom, na druhej strane uzavretý, zviazaný tenkým prútikom. Túto stranu bolo možné po love otvoriť a ryby vysypať. Do voľného otvoru bolo vložené lievikovité prútené hrdlo, ktoré sa dovnútra zužovalo a zabraňovalo úniku chytených rýb.
Veľkosť vrše závisela od druhu lovených rýb. Dĺžka sa pohybovala od 120 do 200 cm, šírka od 50 do 80 cm.
Z typologického hľadiska možno vrše deliť podľa tvaru otvoru – na Slovensku bol najbežnejší kruhový, ale existovali i polkruhové, oválne a štvorcové typy.
Osobitný typ tvorili sieťové vrše, ktorých obal nebol z prútia, ale zo sieťoviny. Vyrábali ich aj zo zinkovaného drôtu a z drôteného pletiva.
Vrša je typickým nástrojom zátvorového rybárstva – nastavovala sa do prietokov, priepustov hrádzí, prípadne sa z viacerých vrší pripravil samostatný vršový zátvor.
Lovilo sa ňou v menších i stredných vodách, ale i na Dunaji.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: