voz

Voz rebriniak (popis obrázku):
1) predná os, 2) predný nápravník, predný podosek, 3)predné snice, 4) hlavnička, 5) predný oplen, 6) zväznica, strmeň, 7) oplenový svoreň, 8) rázvora, 9) podpera, 10) predná klanica, 11)podojma, 12) oje, 13) hák oja, 14) vrchná zádržka (káčer), 15) spodná zádržka, 16) háčik, 17) nákončie, krúžok, 18) zadná os, 19) zadný nápravník, zadný podosek, 20) zadná hlavnička, 21) zadný oplen, 22) zadné klanice, 23) strmene, 24) zadná rázvora, 25) zadné snice, 26) obrúčka, 27) záporník, 28) hlava kolesa, hlavnica, 29) predný krk, 30) zadný krk, 31) hlavica, 32) špica, 33) bahra, 34) obruč, 35) puška, 36) pérový zákolesník, lônik, 37) tulajka osi nápravy, 38) koncovica, 39) lievča, 40) oko, 41) lievčisko, 42) zálušňa, zálievčie, 43) pásik, 44) očko, 45) krúžok na lievču, 46) hák, 47) podopierka, 48) rebrinka, 49) sedlisko, 50) priehradka, 51) vreteno, 52) hamovník, 53) papučka, 54) kľuka, 55) hlavička závitnicová, 56) plech na helme, 57) hamovačka - reťaz, 58) spodnica, 59) bočnica, 60) šteble, 61) čelo, 62) vrchný drúžik, 63) spodný drúžik, 64) spružle - mečíky, 65) lušňa železná, 66) klanička železná, 67) reťaz, 68) rozperka, 69) lônik, 70) prút, 71) bočiaky, 72) podväz železný, 73) retiazka hamovná, 74) valcový oblúk, 75) sedlisko, 76) dvierka, 77) nadložka, 78) klin - očko
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, kov