voskárstvo

voskárstvo
– remeselný spôsob získavania vosku z včelích plástov a výroba predmetov z vosku.
Voskárstvo nebolo samostatným remeslom, ale väčšinou sa spájalo s medovnikárstvom alebo sviečkarstvom v súvislosti so spracúvaním spoločných surovín. Voskári (cerarius, ceroplasta, fusor, cerae, zieter) vykupovali včelie plásty. Vosk vytápali v kotloch, kvôli stuženiu a skrášleniu pridávali doň benátsky balzam, terpentín, práškové pigmenty a belobu. Z vosku vyrábali pochodne, smolnice do kozubov, v drevených a sadrových formách odlievali plastiky, železnými a kostenými razidlami robili reliéfy. Voskové výrobky (votívne predmety, darčekové artefakty a podobizne) mali charakter ľudového výtvarného prejavu a voskári ich predávali na púťach a jarmokoch. Voskárstvo zaniklo v polovici 20. storočia súčasne s pridruženou remeselnou výrobou.