vlačuhy

vlačuhy
(smyk, vlač, volocny, zvlač, zvlačuhy) – jednoduchý vláčivý dopravný prostriedok, ktorý slúžil na vyvážanie pluhu alebo brán na strmé, pre vozy ťažko prístupné polia.

Pri doprave sa vlačuhy upevňovali k plužným kolieskam. Pretrvanie tohto spôsobu dopravy súviselo s potrebou orby pozemkov na odľahlých miestach chotára, najmä však pri orbe úhorov a strnísk, keď nebolo potrebné vyvážať na pole iné poľnohospodárske náradie ako pluh.

Vlačuhy sú tiež označením časti saní používaných najmä na zvážanie dreva.