viedenské bronzy

viedenské bronzy
– drobné bronzové sošky vyrábané vo Viedni.

Ako dokazujú archeologické nálezy, Viedeň bola významným strediskom výroby a spracovania bronzu už v 4. storočí. Celou jej históriou sa tiahne spracovanie bronzu či už na zvony, krstiteľnice, delá, ale na odlievanie sôch, náhrobných tabúľ i súčiastok potrebných pri výrobe rôznych nástrojov a strojov. Majstrovstvo viedenských odlievačov bronzu pretrvalo do súčasnosti. Prvé kusy sošiek neskôr nazývaných viedenské bronzy (wiener bronzen) sa objavili vo Viedni okolo roku 1840. Bola to móda, ktorá podmienila ich zbieranie a darovávanie, móda mať v izbe vitrínu, neskoršie sekretár s vitrínou, kde sa vystavili rozličné reprezentačné, prestížne kusy vybavenia domácnosti. Všetky tieto figúrky boli malé a  ľudia nimi zaplňovali zasklené vitríny, ktoré sa v tom období objavovali v interiéroch meštianskych domov. V nich pre svoje potešenie vytvárali scénky zo života ľudí a zvierat. Napriek tomu, že vznikali odlievaním, každý kus je unikátom, lebo ich čistenie a cizelovanie bolo robené ručne, rovnako ako maľovanie niektorých z nich. K najväčšiemu rozkvetu došlo v rokoch 1880 – 1914. Cizelované a maľované exempláre sa vyrábali od čias doznievajúceho biedermeieru až do súčasnosti, aj keď v čase prvej a druhej svetovej vojny sa ich produkcia značne zmenšila.
Viedenské bronzy získali nezvyčajnú rôznorodosť v motívoch. Môžeme medzi nimi nájsť orientálne motívy s ťavami alebo kobercami, Indiánov na koňoch alebo v stanoch, ako aj rozličné realisticky zhotovené zvieratá, napr. slony, levy, zajace, psy, krysy, vtáky, žaby, chrobáky atď. Najfrekventovanejšie boli sivo-čierne prúžkované mačky oblečené ako ľudia, ale aj iné zvieratá (psy a zajace) zobrazované v ľudských povolaniach a činnostiach. Okrem toho to boli sošky zobrazujúce rôzne zamestnania – hudobníkov, čašníkov, učiteľov, ale aj pijanov. Zvláštnosťou boli tzv. mechanické bronzy – sošky, ktorým sa dala nadvihnúť časti odevu tak, že sa pod ním objavilo nahé telo. Sošky zvierat sa zhotovovali vo výške 4 – 5 cm, niektoré sochy zobrazujúce ľudí dosahovali výšku 20 cm a viac. Začiatkom 20. storočia existovalo vo Viedni viac ako 80 dielní vyrábajúcich tieto sošky. Najznámejšou bola firma Bergman(n). Sošky s erotickými námetmi signovala táto firma obráteným nápisom NAMGREB.

Viedenské bronzy sa stali  nielen predmetom zbierania Viedenčanov, ale aj obľúbeným suvenírom z Viedne pre jej návštevníkov tak zo zahraničia, ako aj zo všetkých kútov Rakúsko-uhorskej monarchie. Tak sa tieto sošky objavovali vo vitrínach v interiéroch mešťanov i bohatých sedliakov, kňazov, úradníkov, učiteľov aj na Slovensku.

Materiál:
Remeselná skupina: