vianočné ozdoby

vianočné ozdoby
– súhrnný názov pre ozdoby vianočného stromčeka.
V ľudovom prostredí nadviazali ozdoby vianočného stromu na staršie formy ozdobovania príbytkov a hospodárskych budov v čase zimného slnovratu zelenými vetvičkami, prútmi a  slamenými konštrukciami nazývanými koľandy, odvisačky, carstvo, majik, ktoré sa v tom čase vešali nad stôl v izbe, ale i v hospodárskych priestoroch. Prvé ozdoby boli viazané na magické účinky vianočného stola – slama, strukoviny, orechy, jablká, neskôr aj kovy (zlatý a strieborný staniol). Výzdobu domu, kostola a hospodárskych budov zeleňou v čase Vianoc cirkev najprv zakazovala, neskôr ju adaptovala  v zmysle rajského stromu. Výzdoba takto ide v dvoch rovinách – materiál ozdôb a  zobrazovaný predmet. Na vianočný stromček, ktorý je symbolom nového života, sa okrem slamených ozdôb (tie sú zmenšeninami pôvodných slamených konštrukcií) dostávajú aj ozdoby papierové, sklenené, drevené, keramické, textilné, ba i drôtené a plastové predmety. Mnohé z nich prebrali tvary ornamentov z výšiviek, ale i realistických kvetov z papiera, textilu, podoby vtákov, baránka, anjela zvestovateľa, betlehemskej hviezdy.