Veraikon

Veraikon

Veronikina šatka- častý ikonografický motív stredovekej i ľudovej tvorby

Podľa kresťanskej tradície pravá podoba Krista otlačená na šatke, ktorú cestou na Golgotu podala Kristovi žena menom  Veronika na utretie potu a krve. Takto vytlačená "pravá podoba" bola v stredovekej ikonografii častým motivom ako samotná tak so sv.Veronikou držiacou šatku . Na rozdiel od zobrazenie Tváre Krista zvaného Mandilion nemá Kristus na hjlave tŕňovú korunu.

.

Materiál: