veľkonočný korbáč

veľkonočný korbáč
(šibák) – obradový predmet, v ľudovej tradícii súvisiaci s oslavou prebúdzajúcej sa prírody a s Veľkou nocou.

Šibačka (šibanie) veľkonočným korbáčom symbolicky znamenala odovzdávanie sily, zdravia a sviežosti prostredníctvom mladého prútika.

Veľkonočné korbáče boli z 1 – 8, ale i viacerých prútov, najčastejšie vŕbových, ktoré chlapci rezali na Smrtnú nedeľu, plietli na Bielu sobotu alebo Veľkonočnú nedeľu a používali pri šibačke najmä vo Veľkonočný pondelok. Veľkonočný korbáč mal väčšiu cenu, keď bol z viacerých pramienkov, niekedy sa doň vpletali nitky, stužky. Niekde dievčatá naň viazali stužky, čím odmeňovali šibačov.

Na Záhorí nosili po dedine dlhé, viac ako 2-metrové korbáče mládenci regrúti. Po skončení obchôdzky ich vešali na stenu v krčme.

Materiál: