valec

valec
(valok, gulok) – poľnohospodárske náradie.
Valec sa používal na drvenie hrúd a valcovanie obsiatych polí, aby si udržali vlahu. Na veľkostatkoch ho používali od polovice 18. storočia, na roľníckych hospodárstvach až koncom 19. storočia.
Materiál: