val

val
(valek) – jednoduchý rybársky pletený nástroj.

Známy bol v celej oblasti Karpát a je doložený i z mnohých iných častí sveta. Tvoril ho 2 – 8 m dlhý zväzok najčastejšie vŕbového alebo jelšového prútia, previazaný povrazom alebo povrieslami. Ťahali ho alebo tlačili po vode, aby sa do jeho konárov zaplietli ryby, ktoré potom spolu s valom vyhodili na breh. Bol vhodný najmä na lov v plytkých a nie prudkých vodách. Niekedy slúžil aj ako pomocný nástroj na vytláčanie rýb na upravené miesto, kde sa vychytali. Lov rýb valom je na Slovensku doložený od 13. storočia a pamätá si ho najstaršia generácia rybárov ako spôsob rybolovu praktizovaný najmä chlapcami.
Materiál: