váha

váha
(nosilá, korba, kvaka) – drevené nosidlá na nosenie vody zo vzdialenejších vodných zdrojov (studní, prameňov). 

Nosidlá mali polkruhovitý tvar a boli zo samorastu alebo zhotovené na tento účel. Na obidvoch ich koncoch, položených na pleciach, boli pomocou retiazok alebo drôtu upevnené vedrá.

Tento druh sa používal aj na salašoch pri odnášaní mlieka v geletách z košiara do koliby.

Materiál: