vábnička

vábnička
– zvukový nástroj imitujúci hlas zvieraťa pri jeho odchyte či love, využíval sa aj ako signálny nástroj.

K vábničkám patria napríklad hvizdky, ťuvik, prdák, kukučka, rôzne trúbeľky, vábiace paličky, ktoré jemným úderom napodobňujú tokanie hlucháňa.

Pískačky sú voľné páskové jazýčky (tráva, listy a pod.) vložené medzi prsty. Ich zvuk má napodobniť vtáčí spev, piskot myší atď.

Bezdierkové malé píšťaly z vtáčích kostičiek, s vnútornou hranou, slúžia vtáčkarom a poľovníkom pri love na jarabice, srnky, líšky a inú zver.

Materiál: