turoň

turoň
(turôň, chriapa) – zoomorfná fašiangová maska s magicko-ceremoniálnou funkciou.

Názov tejto masky je odvodený od tura – zvieraťa symbolizujúceho silu a plodnosť (u nás bol vyhubený v 17. storočí). Základ masky tvorilo zobrazenie volskej hlavy (držanej na tyči) s otvárateľnou papuľou (tzv. chriapou) a so zvoncami na rohoch. Muž, ktorý sa schovával v maske, bol zakrytý vrecovinou alebo obrátenou kožušinou. Masku zriedkavo tvorila dvojica, pričom jeden držal hlavu a druhý sa rukami opieral o plecia prvého. Zakrytím bolo zobrazené aj telo zvieraťa. S turoňom chodila skupina 4 – 5 fašiangovníkov, nazývaných aj turôni: strelec, hájnik, poľovník, mäsiar, žobrák, kominár, stará baba s pankhartom (figurínou dieťaťa) a pod. Sprevádzali ich muzikanti. Turoň sa v každom dvore pováľal po hnojisku, kde ho obradne zabili a drevenou šabľou (nožom) podrezali – hnoj tak nadobudol magickú silu („Kde sa turoň váľa, zemky sa dobre daria“). Do hnojiska potom zapichli prút, ktorým pošibali stádo pri prvom výhone. Turoň však nesmel prejsť po chotári, lebo by zničil úrodu.

Fašiangové obchôdzky s turoňom sa do súčasnosti zachovali na severozápadnom Slovensku.

Materiál: