truhla

truhla
(truna) – schránka na pochovávanie mŕtveho.
Jej používanie na našom území bolo ovplyvnené šírením kresťanstva a predstavami o potrebe zachovať celé telo pre záhrobný život a posledný súd (¶pochovávanie). Ojedinelé doklady o používaní drevených truhiel na pochovávanie sú z veľkomoravského obdobia, širšie sa začali používať v 13. – 15. storočí. Ak mŕtvy nebol pochovaný do samostatného hrobu (nepokrstené deti, obete epidémií moru a pod.), nepoužívali sa. Truhly zhotovovali stolári a tesári alebo sami dedinčania z neohobľovaných i z ohobľovaných dosák na mieru. Preto sa telo najskôr zmeralo paličkou nazývanou merťuch. Truhla bývala ozdobená namaľovaným krížom, neskôr papierovými ozdobami.
Materiál:
Remeselná skupina: