trúbky

trúbky
(trúby) – označenie rôznych hudobných nástrojov klarinetového alebo hobojovitého typu.
Trúbky sa skladajú spravidla z piskora, zasunutého do lievikovite sa rozširujúcej ozvučnice zo zvinutej kôry. Zvukovým zdrojom je jazýček z rozličného materiálu. Patrí sem trúba z trávy, kukuričná trúba, trúba z vŕby, z husacieho brka, z obilia, púpavy a podobne. Je aj označením trúbovitého zvuku týchto nástrojov, ktoré používajú najmä deti a pastieri.
Materiál: