travertín

travertín
Hornina zo skupiny usadených. Získavanie: ťažbou v lomoch
Má rôznu veľkosť zrna. Travertín sa skladá takmer z čistého uhličitanu vápenatého, môže obsahovať v menšom množstve úlomkovitý kremeň a íl. Pokiaľ neobsahuje oxidy železa, alebo iné prímesi, ktoré mu dodávajú sfarbenie býva úplne svetlý. Travertínové segmenty sú pórovité , hroznovité a často páskované. Je vrstevnatý niekedy aj celistvý. Býva viazaný na horúce pramene najmä vo vulkanických oblastiach. Travertín vzniká vyzrážaním pevného uhličitanu vápenatého.
Material:
Popis spracovania:
ťaží sa v blokoch, odvŕtaním a oddelením blokov od masívu horniny i ako drť odstrelom.
Literatúra: