tradičné ľudové sochárstvo- piety

V roku 1971 vyšla vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v Bratislave kniha poprednej slovenskej etnografky Sone Kovačevičovej a významného fotografa Bedricha Schreibera s názvom Ľudové plastiky. Obsahuje štúdiu autorky zameranú na antropomorfné zobrazenia v ľudovej výtvarnej tvorby so zameraním na sakrálne sochy a vyše sto strán obrázkov sôch, ktoré autorka vybrala zo zbierok slovenských múzeí a galérií . Prezentované sochy a súsošia, svojim charakterom vystihujú podstatné znaky ľudového sochárstva na Slovensku, tak ako ich chápe autorka . Jej poňatie , názory a pohľad na tradičné sochárstvo ovplyvnili ďalšie generácie slovenských etnografov i historikov umenia. Obrazová prezentácia doplnená o ďalšie významné práce ľudového sakrálneho sochárstva, vychádza z tejto knihy. Veríme, že náš výber rozšíri argumentačné možnosti omedzené obrazovým rozsahom spomínanej publikácie.

V prezentácii sme použili skeny niektorých obrázkov, keďže dedičom autorských prác Bedricha Schreibera sa nepodarilo nájsť originály diapozitívov, ktoré boli publikované v tejto knihe. Za súhlas na uverejnenie vo Virtuálnej galérii im aj touto cestou ďakujeme.


Charakter Virtuálnej galérie dovoľuje priebežne doplňovať obrázky a tak plánujeme jednak doplniť prezentáciu o obrazovú dokumentáciu aj iných prác i priebežne vymieňať skeny za kvalitné digitálne obrázky, tak aby obraz o výsledkoch práce a estetických hodnotách tradičného ľudového sochárstva na Slovensku bol čo najúplnejší.

Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo
Tematika:
kristologický a mariánsky kult