tradičné ľudové sochárstvo - Panna Mária, Imaculata

V roku 1971 vyšla vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v Bratislave kniha poprednej slovenskej etnografky Sone Kovačevičovej a významného fotografa Bedricha Schreibera s názvom Ľudové plastiky. Obsahuje štúdiu autorky zameranú na antropomorfné zobrazenia v ľudovej výtvarnej tvorby so zameraním na sakrálne sochy a vyše sto strán obrázkov sôch, ktoré autorka vybrala zo zbierok slovenských múzeí a galérií . Prezentované sochy a súsošia, svojim charakterom vystihujú podstatné znaky ľudového sochárstva na Slovensku, tak ako ich chápe autorka . Jej poňatie , názory a pohľad na tradičné sochárstvo ovplyvnili ďalšie generácie slovenských etnografov i historikov umenia. Obrazová prezentácia doplnená o ďalšie významné práce ľudového sakrálneho sochárstva, vychádza z tejto knihy. Veríme, že náš výber rozšíri argumentačné možnosti omedzené obrazovým rozsahom spomínanej publikácie.

V prezentácii sme použili skeny niektorých obrázkov, keďže dedičom autorských prác Bedricha Schreibera sa nepodarilo nájsť originály diapozitívov, ktoré boli publikované v tejto knihe. Za súhlas na uverejnenie vo Virtuálnej galérii im aj touto cestou ďakujeme.


Charakter Virtuálnej galérie dovoľuje priebežne doplňovať obrázky a tak plánujeme jednak doplniť prezentáciu o obrazovú dokumentáciu aj iných prác i priebežne vymieňať skeny za kvalitné digitálne obrázky, tak aby obraz o výsledkoch práce a estetických hodnotách tradičného ľudového sochárstva na Slovensku bol čo najúplnejší.

Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo
Tematika:
kristologický a mariánsky kult