Topoľ osikový

Topoľ osikový
Topoľ osika (SK); Populus tremula L. ; topol osika (CZ); topola osika (PL); Zitter - Pappel (D); rezgö-nyárfa (H)
Je ker alebo stredne vysoký strom 10-30m vysoký s valcovitým štíhlym kmeňom , hladkou žltohnedou, neskôr sivou kôrou. Drevo je mäkké , ľahké, dobre štiepateľné , ohybné, málo výhrevné. Poskytuje výborný materiál na výrobu papiera , zápaliek, drevených vlákien,, rohoží, škatúľ a podobne. Záujem o túto drevinu je tak veľký, že domáca ťažba nestačí pokryť potreby.
Materiál:
Výskyt:
Eurázijský druh, rastie skoro v celej Európe a časti Ázie. Na Slovensku rastie na celom území až do výšky 1200m nad morom, niekedy aj vyššie.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
ťažba pri úprave brehov riek a potokov, pri rozširovaní ciest.
Galéria: