tokárstvo

tokárstvo
- remeselná a domácka výroba točených úžitkových predmetov z dreva. 

Tokári pracovali technikou založenou na princípe tvarovania dreva špeciálnymi nožmi, dlátami v rotačnom pohybe dreva súmerne podľa osi. Vyrábali tkáčske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky, ale i náboje kolies, tvarované časti zábradlí a nábytkových ozdôb, dózy na lieky a mastičky, časti hudobných nástrojov, zvukové hračky. Točovku tiež využívali cinári a zvonkári na vyčistenie svojich produktov od povrchového znečistenia materiálu pieskom z foriem a od povrchovej oxidácie kovu. Sústružené výrobky vo forme mís, tanierov, dóz, svietnikov, soľničiek sú neodmysliteľnou súčasťou sortimentu súčasnej ľudovej výroby, pravda, vyrábané často už na točovkách poháňaných elektromotorom. V múzeách a v dielňach niektorých výrobcov sa zachovali aj jednoduché stroje na ručný pohon bez zotrvačníka či remeselnícke točovky na šliapací pohon so zotrvačníkom, ktorý umožňoval plynulejšie otáčanie dreva a jeho jemnejšie opracovanie. Tvarová jednoduchosť umocnená sfarbením a kresbou dreva je decentne doplnená napríklad vybíjaním či vylievaním kovom. 

Technika výroby:
sústruženie - tokárenie
Nástroje:
dláto - tokárske