tokárstvo

tokárstvo
- remeselná a domácka výroba točených úžitkových predmetov z dreva. 

Tokári pracovali technikou založenou na princípe tvarovania dreva špeciálnymi nožmi, dlátami v rotačnom pohybe dreva súmerne podľa osi. Vyrábali tkáčske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky, ale i náboje kolies, tvarované časti zábradlí a nábytkových ozdôb, dózy na lieky a mastičky, časti hudobných nástrojov, zvukové hračky. Točovku tiež využívali cinári a zvonkári na vyčistenie svojich produktov od povrchového znečistenia materiálu pieskom z foriem a od povrchovej oxidácie kovu. Sústružené výrobky vo forme mís, tanierov, dóz, svietnikov, soľničiek sú neodmysliteľnou súčasťou sortimentu súčasnej ľudovej výroby, pravda, vyrábané často už na točovkách poháňaných elektromotorom. V múzeách a v dielňach niektorých výrobcov sa zachovali aj jednoduché stroje na ručný pohon bez zotrvačníka či remeselnícke točovky na šliapací pohon so zotrvačníkom, ktorý umožňoval plynulejšie otáčanie dreva a jeho jemnejšie opracovanie. Tvarová jednoduchosť umocnená sfarbením a kresbou dreva je decentne doplnená napríklad vybíjaním či vylievaním kovom. 

Technika výroby:
sústruženie - tokárenie
Nástroje:
dláto - tokárske
Výrobca:
Adamjak Juraj, Bandúr Peter, majster ľudovej umeleckej výroby, Bandúr Vincent, Bartoš Ján, Bednár František, Boroš Ján, Černaj Erich, Chyla Šimon, Čierny Ján, Ducko Ján, Dvořáčková Gabriela, Evinic Marek, Evinic Miroslav, majster ludovej umeleckej výroby, Evinic Rudolf, majster ľudovej umeleckej výroby, Evinicová Anna, Evinicová Zdenka, Fekiač Jozef, Filadelfi Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Gajdošík Alexander, Habšuda Pavol, Hanula Michal, Holovic Ján, Horváth František, Horváth Ladislav, majster ľudovej umeleckej výroby, Hrebík Branislav, Hronček Jaroslav, Hubač Jozef, Hupka Eduard, majster ľudovej umeleckej výroby, Hupka Michal, majster ľudovej umeleckej výroby, Kalmár Alexander, Kopčák Ľubomír, Lacko Miroslav, Leporis Juraj, majster ľudovej umeleckej výroby, Magna Ivan, Majkrák Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Marcinek Marián, Marec Jozef, Mládenek Miroslav, Ondrejkovič Ján, Otiepka Ľubomír, Pastor Ján, Paulis Rudolf, majster ľudovej umeleckej výroby, Paulisová Marta, Pittner Peter, Poliak Jozef, Raffaj Ľubomír, Roštek Marek, Sabo Jozef, Sokolová Jarmila, Štefán Ján, Švancár Anton, Švihra Jaroslav, majster ľudovej umeleckej výroby, Trudič Ján, Uhrín Tibor , Vačko Ivan, Vacula Jozef, Vanek Július, majster ľudovej umeleckej výroby, Vargová Mária, Vatrt Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Zahatňanský Mikuláš, Zajac Ján, Zajac Marek, Zajacová Mária, Žňava Vincent