tkáčstvo

tkáčstvo
– domácka a remeselná výroba tkanín, najmä plátna.

Výroba plátna bola až do vzniku továrenskej výroby záležitosťou prevažne domáckej výroby, ktorá už v stredoveku, ale najmä v 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia nadobudla značné rozmery. Spiš, Šariš, Orava, Gemer a Liptov produkovali státisíce metrov plátna a plátenníctvo sa tam stalo doplnkovým zamestnaním obyvateľov. Tkáčstvo ako remeslo bolo v týchto krajoch málo zastúpené. Svoje uplatnenie nachádzalo predovšetkým v mestách a na dedinách tých oblastí Slovenska, kde domácka výroba nebola príliš rozvinutá. Tkáči patrili obyčajne medzi najchudobnejších remeselníkov. Najviac ich bolo na slovensko-moravskom pohraničí a na Žitnom ostrove. Na východnom Slovensku pracoval väčší počet tkáčov v Bardejove. Na Slovensku vzniklo 50 tkáčskych cechov, čo na rozšírenosť tohto remesla nebol veľký počet. Najstaršie pochádzajú z druhej polovice 16. storočia (Bratislava, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Trnava). Hospodársky najviac prosperovalo tkáčstvo v 17. – 19. storočí v Banskej Bystrici. Poslední remeselnícki tkáči pracovali ešte v 50. rokoch minulého storočia na juhozápadnom Slovensku. Tkáči (tkadleci, kalleci) zhotovovali okrem hladkého plátna aj bakačíny (Bardejov, Banská Bystrica), tkaniny vzorované preberaním (tzv. zarábané – okolie Trnavy), tkaniny na obrusy, kútne plachty a podobne.

Patrónka tkáčov bola sv. Atanázia, zobrazovaná s hviezdou na prsiach.

Výrobca:
Adamson Eva, Aláčová Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Antalík Nikodém, Bábeľová Karolína, Bencová Paulína, majsterka ľudovej umeckej výroby, Bezeková Mária ml., majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bezeková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bíliková Jozefína - majsterka ľudovej umeleckej výroby, Brtáňová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bublavá Jana, Bugárová Valéria , Čeľovská Helena, Čubaňová Júlia, Čulková Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Fabisová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Fotta Ján - majster ľudovej umeleckej výroby, Gašperanová Božena, Geringová Silvia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Gončárová Žofia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Gregorová Eva, Grešlíková Halina, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Holá Anna, Holická Eva, Holtánová Polková Katarína , Horváthová Mária, Horváthová Mária , majsterka ľudovej umeleckej výroby, Hrablayová Elena, Hrčová Anna, Hrehorová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Hroncová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Hrušková Jarmila, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Hudecová Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Ivorová Tatiana, Jakabšic Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Jakimová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jasenská Anna, Jožefiová Marta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Juríková Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kadašiová Otília, Kajňáková Alžbeta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kiššová Petronela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kmec Juraj, Kmošková Anna, Knížová Helena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Komenda Róbert, Konkoľová Anna, Kováčiková Ľubica Noemi, Krajčiová Emília, Kruľová Mária, Lučanská Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Michalková Mária, Michalková Mária ml., Molnár Martin, Murínová Erika, Murínová Rozália, Nagyová Mária, Olekšáková Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Olekšáková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Ostricová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Paľová Emília, Palugová Magdaléna, Pavolková Elena, Pekárová Tamášová Zuzana, Pernišová Darina, Podstrelencová Milica, Povecová Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Pustaiová Helena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Pustaiová Jozefína, Roliková Mária, Salva Metod, majster ľudovej umeleckej výroby, Schönová Amália, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Šeboková Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Selecká Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Siksová Mária, Siničák Jozef, Siničáková Angela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Slávová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Smitková Lea, Štefančíková Jozefína, Štofanová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Štofková Eva, Šullová Anna, Tkáčiková Emília, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Tomisová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Turňová Mária, Vidová Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vilimová Žofia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vološčuková Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Žilková Ľubomíra, Zliechovcová Milka