terakota

terakota
– pálená hlina (tal. terra cotta), keramika z neglazovanej póroviny.
Názov sa používa najmä na drobnú plastiku robenú z foriem, tovar červenožltej farby s rôznou povrchovou textúrou, spravidla neglazovanou. Na jej výrobu sa používa nízkotavná hrnčiarska hlina.
Materiál:
Remeselná skupina: