temlov

temlov
– vrece z kozej alebo ovčej kože.

Hermeticky uzavretý temlov (prevrátený vlnou dnu) používali karpatskí pastieri na konzervovanie a uskladňovanie bryndze. Temlov bol aj mierou množstva bryndze pri odvádzaní poddanských dávok feudálnej vrchnosti. Ako jednotka hmotnosti syra, tvarohu alebo bryndze bol známy na Slovensku v 13. storočí (1 temlov = 65 – 105 funtov, t. j. 36,4 – 58,8 kg). Uskladňovanie bryndze v temlovoch zaniklo v 19. storočí, keď ho nahradila hygienickejšia drevená geleta.

V 20. storočí sa názvom temlov označuje už iba kožený mech na gajdách. Slovo temlov sa odvodzuje z maďarského tömlő – vrece.