tanierik majolikový stredný

tanierik majolikový stredný
Kód výrobku:
0430870002
rastlinný, alebo zoomorfný motív
Rozmer:
v. 2,5 pr. 17,5 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
džbankárska výroba