tanierik majolikový malý

tanierik majolikový malý
Kód výrobku:
0430870001
rastlinný, alebo zoomorfný motív
Rozmer:
v. 2 pr. 9,5-10 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
džbankárska výroba