tanier majolikový s rezaným okrajom

tanier majolikový s rezaným okrajom
Kód výrobku:
0430870054
ručne točený na hrnčiarskom (zatáčacom) kruhu, okraj orezaný do oblúčikov, modrá krycia glazúra maľovaný rastlinný biely dekor.
Rozmer:
v. 3 pr. 22 cm
Farba:
modrá, biela
Región:
Pezinok
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2012
Typ výrobku:
tradičný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba