tanier majolikový

tanier majolikový
Kód výrobku:
0440870024
okontúrovaný
Rozmer:
v. 3,5 pr. 24-24 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Trnava
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2007
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba