tanier

tanier
– okrúhla, mierne prehĺbená, drevená, keramická (hrnčiarska, fajansová, kameninová, porcelánová) alebo kovová (cínová, mosadzná) nádoba s rovným alebo mierne zošikmeným okrajom na podávanie jedla pre jednu osobu.
Môže byť hlbšia (na polievku) alebo plytšia (na jedlo s prílohou). Druhá forma je vývinovo mladšia. Do meštianskeho prostredia taniere prenikli v renesancii, na vidieku sa postupne udomácňovali od prelomu 18. a 19. storočia (pôvodne sa jedlo z jednej misy). Používanie cínových a mosadzných tanierov, zdobených rytím, bolo na našom území ojedinelé. V 17. a 18. storočí ich mali v niektorých bohatších roľníckych a remeselníckych domácnostiach. Vo vidieckom prostredí sa najviac uplatnili keramické taniere. Ako úžitkový riad sa používali taniere hrnčiarske, skromne zdobené, kým fajansové taniere, zdobené maľbou, niekedy reliéfom alebo prelamovaním, plnili v dedinskom prostredí funkciu skôr reprezentačnú, dekoratívnu (vešali ich na steny v izbe alebo pitvore; počet tanierov svedčil na západnom Slovensku koncom 19. storočia o stupni zámožnosti rodiny), prípadne zvykoslovnú (svadobné, cechové taniere). Od druhej polovice 19. storočia sa začali v každodennom živote používať plechové biele alebo modré smaltované taniere, nezdobené alebo s kvetinovým dekorom.
Materiál:
Remeselná skupina: