svietnik

svietnik

(posvetáč) – podpera, úchytka, držiak alebo stojan, na ktorý sa nasadzuje sviečka na svietenie.

Zhotovuje sa z kovu, keramiky, dreva a zo skla, býva jednoramenný, viacramenný, vysoký, nízky, stojatý alebo závesný, zostavený z viacerých svietnikov slúži ako luster.

Skladá sa zo základne, drieku a ústia, do ktorého sa vkladá sviečka. V minulosti sa používal v šľachtickom a mestskom prostredí, pri náboženských obradoch si udržal miesto podnes. Do dedinského prostredia prenikol pravdepodobne až koncom 18. storočia a v 19. storočí, keď svietenie lúčmi bolo vystriedané sviečkami.

Po zavedení petrolejových lámp, neskôr elektrického osvetlenia, bolo používanie svietnikov na ústupe. Do súčasnosti sa svietniky udržali v domácnostiach ako dekoratívny predmet, na svietenie sviečkami pri slávnostných a obradových príležitostiach, ale aj pre prípad výpadku elektriny a donedávna v súvislosti s používaním tzv. hromničných sviečok pri búrkach.

Na obrázku:

Svietnik zhotovený z plechu a drôtu, jednoramenný, stojatý, nízky. Podstavec tvorí plechová miska okrúhleho prierezu zo zdvihnutým okrajom. Driek svietnika tvorí hrubší špirálovite točený drôt pripevnený do stredu misky a v hornej časti ukončený dlhším zahnutým držadlom. Vnútri drieku je zariadenie na posun sviečky.

Materiál: