svietnik

svietnik
(posvetáč) – podpera, úchytka, držiak alebo stojan, na ktorý sa nasadzuje sviečka na svietenie.
Zhotovuje sa z kovu, keramiky, dreva alebo zo skla, býva jednoramenný, viacramenný, vysoký, nízky, stojatý alebo závesný a zostavený z viacerých svietnikov slúži ako luster. Svietnik sa skladá zo základne, z drieku a ústia, do ktorého sa vkladá sviečka. V minulosti sa používal v šľachtickom a mestskom prostredí, pri náboženských obradoch si udržal miesto podnes. Do dedinského prostredia prenikol pravdepodobne až koncom 18. storočia a v 19. storočí, keď svietenie lúčmi bolo vystriedané sviečkami. Po zavedení petrolejových lámp, neskôr elektrického osvetlenia, bolo používanie svietnikov na ústupe. Do súčasnosti sa svietniky udržali v domácnostiach ako dekoratívny predmet, na svietenie sviečkami pri slávnostných a obradových príležitostiach, ale aj pre prípad výpadku elektriny a donedávna v súvislosti s používaním tzv. hromničných sviečok pri búrkach.