svetlý granodiorit

svetlý granodiorit

-- hlbinná vyvrelina.

Granodiority sú najrozšírenejšie hlbinné vyvreliny a na zemsklom povrchu, niekde tvoria masívy väčších rozmerov. Zložené sú prevažne z kremeňa, plagioklasu a draselného živca, z tmavých častí je najčastejší biotit a zelený amfibol.
Material:
Literatúra: