Svätý Vojtech

Svätý Vojtech
bol druhým biskupom pražskej diecézy zriadenej roku 973.

Pochádzal z českého kniežacieho rodu Slavníkovcov. Narodil sa okolo roku 956 na hrade Kibici. Deväť rokov (972–981) strávil v Magdeburgu v blízkosti arcibiskupa Adalberta, ktorý mu pri birmovke dal svoje meno.
Roku 981 prijal kňazské vysvätenie od prvého pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti nastúpil na jeho miest (983).
Do jeho diecézy patrili okrem Čiech a Moravy tiež Sliezsko, časť južného Poľska a dnešného Slovenska. Horlivo sa snažil o odstránenie rôznych dobových nešvárov, a tým proti sebe poštval časť kléru a niektorých mocných šľachticov. Preto požiadal, aby bol zbavený úradu a v Ríme vstúpil do benediktínskeho kláštora (990).
Na želanie pápeža sa vrátil do Prahy (992) a založil benediktínsky kláštor v Břevnově. Pri návratu z druhého pobytu v Ríme dostal správu o vyvraždení svojho rodu (995) a odišiel hlásať evanjelium pohanským Prusom (996). Cestou sa ešte zastavil v Mohuči, odkiaľ podnikol niekoľko pútí a kde sa spriatelil s cisárom Ottom III. Jeho misionárska činnosť však skončila hneď na samom začiatku: sedem Prusov ho 23. apríla 997 kdesi na pobreží Baltického mora prebodlo svojimi oštepmi. Z Hniezdna, kde bol pochovaný, boli jeho ostatky slávnostne prevezené do Prahy roku 1039.
).

Materiál:
Remeselná skupina: