Svätý Vendelín

Svätý Vendelín
nemecký svätec

Podľa legendy sa narodil ako syn škótskeho kráľa, ktorého vychovával arcibiskup. Ako dvadsaťročný odišiel ako prostý pútnik na púť do Ríma. Cestou späť sa zamestnal ako pastier oviec, a po zázračných skutkoch mu šľachtic, u ktorého pracoval, postavil pustovňu, aby sa mohol nerušene venovať modlitbe a rozjímaniu. Neskôr sa stal okolo roku 597 opátom v sárskom benediktínskom kláštore v Tholey.

Zomrel v roku 617 vo svojej cele v kláštore, v ktorom bol opátom. Pochovaný bol vo svojej cele, nad ktorou neskôr postavili kaplnku, a v jej blízkosti časom vyrástlo malé mestečko Sankt Wendel.


Svätý Vendelín je patrónom pastierov, sedliakov, polí a roľníkov, preto je väčšinou zobrazovaný ako mladý pastier s dobytkom a ovcami, s pastierkou palicou a kapsou, ruženec, či knihu, lopatu, kyjak alebo aj korunu niekedy zobrazovaný sediaci s knihou a pastierskou trúbou.

V liturgickom kalendári sa jeho meno nenachádza, no jeho sviatok sa oslavuje 20. októbra. Uctievaný je najmä v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, ale i na Slovensku a v Čechách bolo veľa kaplniek zasvätených práve sv. Vendelínovi. Okrem zobrazení v kostoloch je aj častým námetom tradičných obrázkov na skle.
Na Slovensku sa relikviár s ostatkami svätého Vendelína sa nachádza aj v rímsko-katolíckom kostole sv. Vendelína v Zuberci na Orave.

Materiál: