Svätý Urban

Svätý Urban

pápež a mučeník.

Za pápeža bol zvolený r. 222, v treťom roku vlády cisára Alexandra. Nasledoval po sv. Kalixtovi. Pápežom bol osem rokov. Hoci Cirkev mala pokoj od prenasledovania, často sa vyskytovalo lokálne prenasledovanie. V aktách sv. Cecílie sa píše, že pápež sv. Urban povzbudzoval kresťanov odsúdených na smrť a obrátil mnoho pohanov.

Za mučeníka ho pokladá Sakramentárium sv. Gregora, Martyrológium sv. Hieronyma, ktoré publikoval Florentinius, a takisto sa uvádza ako mučeník v gréckej liturgii. Podľa Fortunata a niekoľkých starých misálov sa zdá, že sviatok sv. Urbana sa lokálne slávil vo Francúzsku už v 6. storočí. Zrejme počas pontifikátu sv. Urbana bol Hippolit protipápežom. Legendy hovoria, že sv. Urban pokrstil Valeriána, manžela sv. Cecílie. Urban zomrel r. 230 a pochovali ho na cintoríne sv. Kalixta.

atribút- hrozno, pápežská koruna

patrón vína a vinohradníkov, obľúbená téma reliéfnej výzdoby sudov, kplniek vo vinohradníckych regiónoch Slovenska i celej Európy.

Materiál:
Remeselná skupina: