Svätý Theodor

Svätý Theodor
 podľa legendy rímsky  legionár upálený za živa pretože odmietal uctievať pohanské božstvo

Býva zobrazovaný  ako vojak bojujúci  s hadom, často na jednom obraze  spolu so sv. Jurajom, ktorý bojuje s drakom

Podľa správy sv. Cyrila sv. Theodor bol v mladosti  spevákom. Okrem spevu  bol vzdelávaný aj vo vedách. Spočne s iným svätcom -sv. Nicetiusom, neskôr,biskupom Lyonským, s vierou príjmali spev a so spevom vieru; spevom podnecovali vieru. Podľa slov sv. Cyrila bol vychovávaný v duchu slov   žalmistu: »Maj sa na pozore aby si čo ústami spievaš, srdcom veril a čo v srdci veríš skutkom dosvedčil; teda nepozeralo sa na to, aby vedeli len pekne spievať , poznali melódiu a mali pekný hlas ,ale aby rozumeli tomu čo spievajú a poznali obsah toho čo spievali, aby aj keď mladí žili cieľom tej viery,o ktorej spievali a aby nielen spevom, ale i cnosťami vynikali. 

Zobrazovanie sv.Theodora je obľúbené najmä v prevoslávných cirkvách, kde sa zobrazuje na spoločnom obraze ,alebo na dvojikone so Sv. Jurajom.

Ďalší sv. Theodorovia :

Sv. Theodor z Mopsuestie (350 Antiochie, Sýrie – 429 Mopsuestia, Cilicia, dnešní Turecko) bol syrský theolog, predstaviteľ antiochijskej školy a heretik.

 Sv. Theodor Studitský (759 – 826), predstavený kláštora Studion, ktorý uskutočnil poslednú reformu byzantského mníšstva. Vo svojich dielach sa zameral na zdôraznenie významu cenobitského spôsobu života, poslušnosti, zdržanlivosti a práce.

Materiál:
Remeselná skupina: