Svätý Peter

Svätý Peter

apoštol , pôvodným menom Šimon, bol prvý pápež .

Šimon, spolu so svojím bratom Ondrejom bol rybárom na Galilejskom jazere. Odtiaľ ho Ježiš vyzval, podobne ako aj iných, (brata Ondreja Zebedejových synov Jakuba a Jána), aby ho nasledovali .Matúšovo evanjelium zaznamenáva, že Peter bol poverený vedením cirkvi samým Ježišom: Ty si Peter a na tejto Skale postavím svoj chrám a brány pekla ho nepremôžu. - Mt 16, 18-19.
Svätý Peter je zobrazovaný ako muž s kučeravými vlasmi so začínajúcou plešinou a s bradou.
atribúty : kľúče, kniha, barla, ryba, kohút, obrátený kríž
Je patrónom cirkvi, pápežov, kajúcnikov, panien, spovedajúcich sa.
Z remeselníkov a pracovných špecializácií je patrónom tehlárov, hodinárov, kováčov, lodníkov, obchodníkov s rybami, pekárov, mäsiarov, sklárov, zlievačov olova, staviteľov mostov, staviteľov lodí, stolárov, zámočníkov, murárov, výrobcov sietí, rybárov, obuvníkov, ševcov, kamenárov, vartášov, strážnikov, trosečníkov
Modlitba k nemu pomáha proti zúrivosti, proti posadnutosti, proti šialenstvu, proti bolesti nôh, proti horúčke, proti besnote, proti zimnici, ale i za dlhý život ; za dobrú úrodu; proti krádeži.

Materiál:
Remeselná skupina: