Svätý Pavol

Svätý Pavol

Pavol z Tarsu bol prvý kresťanský teológ. Má aj prívlastok Apoštol národov.(pôvodným hebrejským menom Saul, gr. Paulos)

Saul bol horlivým vyznávačom židovskej viery a z poverenia veľkňaza prenasledoval kresťanov, väznil ich a mučil. Mnohí kresťania z Jeruzalema pred prenasledovaním ušli, niektorí sa uchýlili do Damasku, kde obracali na kresťanskú vieru tamojších obyvateľov. Saul sa vybral do Damasku pochytať kresťanov a priviesť ich do Jeruzalema. Pred príchodom do Damasku mal videnie, po ktorom sa obrátil na kresťanskú vieru. Odtiaľ pochádza príslovie Obrátenie Šavla na Pavla.
Svätý Pavol je zobrazovaný ako holohlavý muž s dlhšou bradou a vysokým čelom, malej postavy (výnimočne i ako muž postavy veľkej a silnej), v pravej ruke drží knihu, v ľavej meč. Niekedy má zvitok pergamenu alebo sú vedľa neho tri pramene.
Svätý Pavol je patrónom hudobníkov, košikárov, povrazníkov, sedlárov, robotníčok , tkáčov, výrobcov kobercov, výrobcov stanov, ale i nakladateľov, vydavateľov, spisovateľov, teológov, biskupov, misionárov, duchovných správcov, katolíckej tlače, tlačových hovorcov;
Modlitba k nemu pomáha proti hadom, proti hadiemu uštipnutiu ; proti krupobitiu, za dobrou úrodu, za dážď ; proti strachu.

Materiál:
Remeselná skupina: