Svätý Martin

Svätý Martin
Je jedným z najznámejších a najpopulárnejších svätcov rímskokatolickej cirkvi.

Svätý Martin Tourský (lat.: Martinus) (* 316 alebo 317, Sabaria (dnes Szombathely) – † 8. november 397, Candes). Syn rímskeho dôstojníka. Bol mníchom a neskôr biskupom v Tours.

Narodil sa v Panónii (v dnešnom Maďarsku). Meno mu dali po starorímskom bohu Marsovi - boh vojny a v mladosti , v šľapajách svojho otca vstúpil do vojsak. Inklinoval však ku kresťanstvu a .tak sa zapísal medzi katechumenov. Získal presvedčenie, že oddanosť Bohu mu bráni, aby mohol byť zároveň kresťanom a slúžiť aj ako vojak. Za tio bol väznená a neskôr prepustený z armády.Krst prijal pravdepodobne až na Veľkú noc v roku 339. 

Jeden z mála svätcov o ktorých živote hovorí už krátko po ich smrti  aj literatúra v podobe životopisu, ktorý napísal Sulpícius Severus.  Ten hovorí, že po prepustení stretol v  Amiens, nahého žobráka a aby ho ochránil pred zimou Martin mečom rozrezal svoj vojenský plášť. V noci sa mu vo sne zjavil Kristus zaodetý polovicou plášťa, ktorú daroval žobrákovi.

Po tomto sne sa Martin stal žiakom sv. Hilária v Poitiers a prijal krst a stáva sa pustovníkom v Ligugé v prvom kláštore na území Galie. vedel ľudí osloviť a tak  sa k nemu pridávali ďalší a Martin sa stal „priekopníkom západného mníšského stavu“ . Takto žil až do  roku 372, keď ho vymenovali za biskupa v Tours. Ako biskup založil niekoľko kláštorov ako prostriedok pokresťančovaní vidieckých oblastí, pretože  kresťanstvo sa sústrďovalo hlavne v mestách. To zabezpečoval aj  ničením pohanských chrámov a posvätných stomov.

Rovnako jemu sa pripisujú prvé „vizitácie“ diecéz. Jeho 25-ročná biskupská služba sa vyznačovala slávou, ktorá vyšla dogmatických debát (debaty sa týkali prisciliánov), zo zázračných uzdravení malomocných, a dokonca sa vraví, že vzkriesil mŕtveho k životu. 

Martin tušil čas blížiacej sa smrti a prosil svojich spolubratov, aby mohol zomrieť v kláštore medzi nimi. Zomrel 8. novembra v Candes a pochovali ho 11. novembra 397 v Tours.

Uctievanie sa po smrti veľmi rýchlo šírilo, nie len vďaka jeho zázrakom za života, ale aj vďaka spomínanému životopisu.ý napísal Tento životopis sa stal najobľúbenejším v stredoveku a vzorom pre všetkých vtedy žijúcich hagiografov.


Najobľúbenejším výjavom vo výtvarnom umení je scéna, keď sa Martin je na bielom koni a delí sa o svoj plášť so žobrákom. Je ešte veľa ďalších zobrazení v knihách a vitrážach v Tours, Chartres, Beauvais a Bourges. Sú aj jeho zobrazenie ako biskupa, ktorý mečom rozrezáva svoj plášť.

Jeho atribútom je buď ohnivá guľa, ktorá sa zjavila nad jeho hlavou, keď slúžil sv. omšu, alebo hus (z 15 stor.) - lebo sťahovanie husí súvisí s jeho sviatkom.

Materiál:
Remeselná skupina: