Svätý Marek Evanjelista

Svätý Marek Evanjelista
autor najstaršieho zo štyroch zachovaných kánonických (Cirkvou uznaných) evanjelií.

Marek bol mladší príbuzný, azda bratanec, apoštola Barnabáša (Kol 4,10), ktorý pochádzal z ostrova Cypru. Po zoslaní Ducha Svätého patril asi medzi prvých, ktorých pokrstil Peter. Preto ho môže apoštol nazývať svojím synom ( 1 Pt 5,13). Ďalší dôvod pre takýto názov mohla byť skutočnosť, že Marek bol dlhší čas Petrovým pomocníkom.
Je najkratšie spomedzi evanjelií, ale biblickí odborníci si ho osobitne cenia preto, lebo je bez väčších štylistických a redakčných úprav, a tak najvernejšie tlmočí pôvodnú apoštolskú katechézu.
obľúbené zobrazenie na kazateľniciach katolíckych kostolov spolu s ďalšími evanjelistami Matúšom, Jánom a Lukášom. Samostatne na oltároch v kostoloch s jeho patrocíniom alebo v nikách domov či v obydliach notárov, stavebných robotníkov, murárov, sklenárov, košikárov, maliarov na skle, pisárov, ktorým je patrónom;
atribútom je okrídlený lev , písacie náradie, kniha alebo zvitok
Sv. Marek je patrónom Benátok, Reichenau pri Bodamskom jazere, Valencie v Španielsku, gréckeho ostrova Korfu .
Modlitby k nemu smerujú za dobré počasie a dobrú úrodu, proti blesku a krupobitiu i proti náhlemu úmrtiu.

Materiál:
Remeselná skupina: