Svätý Juraj

Svätý Juraj

Jeden z najuctievanejších svätcov v celom kresťanskom svete .

Narodil sa zrejme v druhej polovici 3. storočia v Kapadócii na území dnešného východného Turecka. V čase jeho života koncom 3. storočia bol rímskym cisárom Dioklecián, ktorý dvadsať rokov nechal kresťanov na pokoji. Mnohí z nich dosiahli vysoké hodnosti v rímskej armáde. Medzi nich patril aj Juraj.
Cisár však, podnietený aj svojimi poradcami, začal po dvadsiatich rokoch strašné prenasledovanie kresťanov. Juraj smelo bránil vieru priamo pred cisárom. Cisár sa veľmi rozhneval, dal ho vrhnúť do väzenia, nechal ho mučiť a nakoniec sťať. Stalo sa to roku 303 v Diospole v Palestíne.
Úcta k tomuto mučeníkovi sa veľmi rýchlo šírila. Najstarší chrám, ktorý bol zasvätený sv. Jurajovi, dal postaviť už cisár Konštantín Veľký v prvej polovici 4. storočia. Potom neskôr vzniklo po celom svete množstvo chrámov, zasvätených práve jemu.
Zobrazuje sa ako mladý pekný rytier v plnej zbroji na bujnom žrebcovi ako kopijou prebodáva draka zvíjajúceho sa pred ním. Toto zobrazenie sa zakladá na legende, podľa ktorej mal Juraj zabiť draka. Drak znepokojoval Jurajovo rodné mesto Selena. Požieral ľudí a robil zle. Keď raz mal kráľ obetovať svoju krásnu a dobrú dcéru drakovi, aby dal pokoj mestu, vtedy – keď už išla k oblude – zrazu pricválal rytier a draka porazil a zabil.
Toto zobrazenie je symbolické. Drak tu znamená zlého ducha ,odvekého nepriateľa ľudstva, boj za vieru proti starým, predkresťanským náboženstvám a kultom. Toto kanonizované zobrazenie má prívlastok -Drakobijca.
S dňom jeho sviatku 24. apríla sa spája množstvo pranostík a povier. Na Juraja sa vyháňa dobytok na pašu. Panuje viera, že na Juraja vyliezajú hady z dier.
Najčastejšie je zobrazovaný v príbytkoch a na insígniách profesií , ktorým je patrónom : roľníkov, mäsiarov, sedlárov; ale i jazdeckých vojsk (kavalérie), lukostrelcov, obrnených jednotiek, prieskumníkov, rytierov , vojakov, zvedov a malomocných.

Je patrónom celých krajín i miest : Anglicka, Libanonu, Litvy, Malty, Moskvy, Nemecka, Kanady, Palestíny, Grécka. Modlitby k nemu smerujú k ochrane proti kožným chorobám, proti moru a epidémiám, proti lepre, proti oparu, proti syfilisu; na ochranu koní, jazdcov.

Materiál:
Remeselná skupina: