Svätý Ján Nepomucký

Svätý Ján Nepomucký

významný svätec v strednej Európe.

Jeho kult vzrástol hlavne v období protireformácie. Je zobrazovaný ako kňaz v bielej fazule a kožušinovom pláštiku, so štólou a biretom na hlave. Kríž a knihu drží v náručí a v druhej ruke palmovú vetvičku. Päť hviezd okolo hlavy symbolizuje hviezdy, ktoré , podľa legendy , ukazovali kde vo vode leží Jánove telo. Môže byť zobrazený aj s prstom na ústach ,
Je patrónom proti nebezpečenstvám z vody, pltníkov, mlynárov, lodníkov, proti ohováraniu, za mlčanlivosť, za uchovávanie spovedného tajomstva- preto je patrónom aj kňazov a spovedníkov , jezuitov.
atribúty- kríž v náručí a knihou, a palmová vetvička v druhej ruke, päť hviezd okolo hlavy, kotva
Je patrónom všetkých vôd, cestovania, pútnikov, šťastného návratu (preto sú jeho sochy umiestňované na rázcestiach a na mostoch), Ochraňoval pre utopením a povodňami.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: