svätenička majoliková Svätá Barbora

svätenička majoliková Svätá Barbora
Kód výrobku:
0461320008
Miska ručne točená na kruhu a spájaná s reliefnou  zadnou časťou vtláčanou (odlievanou) hlinou do sadrovej formy, biela krycia glazúra, majolikové farby.
Rozmer:
v. 23 š. 9 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba