svätenička majoliková figurálna závesná Pieta

svätenička majoliková figurálna závesná Pieta
Kód výrobku:
0460020047

Vytvorené vtláčaním hliny (liate) do sadrovej formy, detaily ručne domodelované, poliate bielou krycou glazúrou, maľované majolikovými farbami do surovej glazúry.

Rozmer:
v. 23 š. 14,5 hr. 7 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Nitra
Tematika:
kristologický a mariánsky kult
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2011
Remeselná skupina:
džbankárska výroba